Tilbake til start siden Tilbake til forrige side Norsk Data giveaway's og rekvisitter Norsk Data employees

Norsk Data historie1.2 - Norsk Data historie


1967
Svart kule 7. juli blir det personlige selskapet NORDATA - Norsk Data-Elektronikk stiftet av Per Bjørge, Lars Monrad Krohn, Rolf Skår og Terje Mikalsen. Den 19. september samme år blir selskapet gjort om til aksjeselskap. Første administrerende direktør er Lars Monrad Krohn. Aksjekapitalen er lik 194.000 kroner. Firmaet leier noen få kvadratmeter hos Norsk Viftefabrikk på Bryn i Oslo. Selskapet bokfører et underskudd på 26.000 kroner for første driftsåret - de eneste røde tallene i selskapets historie.

1968
Svart kule Selskapet selger ni NORD-1 maskiner.

1969
Svart kule Firmaet oppnår en omsetning på 6.25 millioner kroner. Samme år er utgiftene til det faste personalet 780.000 kroner.
Rød kule Virtuell hukommelsesarkitektur på en 16-bits minidatamaskin, NORD-1.
Gul kule Intel kommer med sin 4004 mikroprosessor og leker med hele 4-bits.

1970
Rød kule Utviklingen av NORD-5 startes opp, dette skal bli NDs første 32-bits maskin.

1971
Svart kule Norsk Data Elektronikk får den nåværende logoen. ND leier 850m² i Økernbygget. Det første NORD-anlegget, bestående av tre NORD-1 og en NORD-5, blir levert til Det Norske Meteorologiske Institutt.
Blå kule NORD TSS, et operativsystem for 16-bits minimaskiner med tidsdeling for flere brukere og flere programmeringsspråk.

1972
Svart kule Kontrakt med CERN - Det Europeiske senter for kjerneforsking - blir tegnet.
Rød kule NORD-5, verdens første 32-bits supermini datamaskin.
Blå kule Operativsystemet NORD-1 TSS, Multilingual Time Sharing System, blir utviklet og oppfattes den gangen som det mest avanserte operativsystemet i hele verden.
Gul kule Intel kommer med sin 8-bits 200KHz 8008 mikroprosessor.

1973
Svart kule Norsk Data-Elektronikk får ny logo lik den nåværende med prikkene. Internasjonalt gjennombrudd med ordre på 24 maskiner til CERN.
Rød kule Introduksjon av NORD-10, som er basert på teknologi som ligger flere år foran ND sine konkurrenter.
Blå kule Introduksjon av SINTRAN III, et brukervennlig operativsystem for NORD-maskinene.
Grønn kule Operativ systemmet CP/M (Control Program/Monitor) ser dagens lys.

1974
Svart kule Stor NORD-50 ordre til Meteorologisk senter i Algerie. Ved utgangen av året er det 140 ansatte i firmaet. Man vurderer å flytte virksomheten til Kristiansand og det opptas forhandlinger med kommunen.
Blå kule SINTRAN III/VS, et generelt operativsystem for både 16-bits og 32-bits datamaskiner. Det er det første flermodi operativsystem for sanntidsdatabehandling, flerspråklig, tidsdeling og både lokal og fjern satsvis databehandling.
Gul kule Intel kommer med en 8-bits 2MHz 8080 mikroprosessor og Motorola introduserer sin 8-bits 6800 mikroprosessor.
Grønn kule Operativ systemmet CP/M for Intel 8080 baserte system.

1975
Svart kule De første NORD-10 anlegg, beregnet for rene administrative anvendelser, leveres til Jonas Øglænd, Kreditkassen og Norsk Tipping.
Rød kule NORD-50, den andre generasjons 32-bits supermini datamaskin.
Blå kule SIBAS, et Codasyl-basert flerbruker online database system. Det er et viktig verktøy for administrative anvendelser og distribuert databehandling.
Grønn kule Microsoft startes av Bill Gates og Gorden French samtidig som de lanserer sin BASIC interpreter.

1976
Svart kule Selskapet endrer navn til NORSK DATA A/S. ND vinner kontrakter med NSB om levering av utstyr og utvikling av bruker programmer for styring av godsvogner (GTL).
Gul kule Intel kommer med en ny 8-bits 5MHz 8085 mikroprosessor. Zilog kommed med sin 8-bits 2.5MHz Z80 mikroprosessor.

1977
Svart kule Det vekker stor internasjonal oppmerksomhet da ND i skarp konkurranse med amerikanske leverandører vinner kontrakten om datamaskinene til trening av piloter til jagerflyet F-16. Dette er den største kontrakten hittil i Norsk Data sin historie. Firmaet blir tildelt Eksportprisen for 1977.

1978
Svart kule Rolf Skår overtar som administrerende direktør. ND retter nye øyne mot grafisk industri og etablerer en egen divisjon for dette produktområdet, Nortext. Antall ansatte er kommet opp i 400. Maskinserien NORD-100 skifter navn til ND-100. Firmaet flytter inn i lokaler på Furuset, de første som Norsk Data eier selv.
Gul kule Intel introduserer 4.77MHz 8086 mikroprosessor og har dermed avangsert til hele 16 bits.

1979
Svart kule Tandberg A/S blir kjøpt av ND. Antall ansatte øker kraftig og man kan flytte inn i nye lokaler på Skullerud. Gjennombrudd på det engelske og danske marked.
Rød kule ND-100 kommer på markedet, en meget hurtig og kompakt 16-bits minidatamaskin og utviklingen av ND-500 blir påbegynt, tredje generasjons 32-bits supermini maskin.
Blå kule Tekstbehandlingssystemet ND-NOTIS lansert, et integrert system for tekstbehandling og databehandling med samme terminal for alle funksjoner.
Gul kule Intel kommer med en kvasi 16-bits 4.77MHz 8088 mikroprosessor. Motorola introduserer sin 16-bits 68000 mikroprosessor.

1980
Svart kule ND kjøper COMTEC av Nobø Fabrikker A/S. Dette signaliserer en meget sterk satsing på integrerte datasystem for den grafiske bransjen og spesielt avissektoren. Mobil Exploration Norway Inc. stiller NOK 30 mill. til disposisjon for ND for utvikling av datautstyr. Antall ansatte er kommet opp i 717, men alle kjenner hverandre fortsatt!
Grønn kule Tim Berners-Lee laget programmet ENQUIRE på en Sintran III minimaskin fra Norsk Data. Med dette programmet kunne man lage linker mellom dokumenter, dermed har vi starten på World Wide Web (WWW). Her kan du finne den originale ENQUIRE manualen. Microsoft kommer med operativ systemet XENIX.

1981
Svart kule Den 3. juli blir ND introdusert på London Stock Exchange. Dette innebærer et internasjonalt gjennombrudd på finansmarkedet. Av selskapets 1678 aksjonærer er nå 255 utenlandske. Aksjekursen svinger i første halvår opp fra NOK 55 til NOK 400.
Rød kule ND-500, tredje generasjon 32-bits supermini datamaskin, med meget høy ytelse og stor sikkerhet basert på en arkitektur som ikke er von Neuman-basert.
Blå kule ACCESS, direkte spørresystem som tillater at saks bearbeidere kan spørre mot en database.
Gul kule IBM lanserer PC med Intel 8080 mikroprosesser og 64KB RAM.

1982
Svart kule ND tegner avtale med familien Dietz i Tyskland om dannelsen av selskapet Dietz Computer Systeme GmbH innen CAD/CAM sektoren. Samarbeidet innebærer at man drar nytte av den eksisterende salgs- og serviceorganisasjonen til Dietz, mens programvaren, Technovision, legges over på ND-500 maskiner.
Blå kule COSMOS et nettverk system som tillater deling av applikasjoner og databaser i et data nettverk.
Gul kule Intel introduserer en 16-bits 6MHz 80286 mikroprosesser.
Grønn kule Microsoft release MS-DOS versjon 1.1 for IBM sin PC.

1983
Svart kule Aksjene til ND blir notert på børsen i Stockholm. ND kjøper 70% av aksjene i Silvidata AB. Dette svenske service byrået har en stor IBM-maskinpark, noe som etterhvert får direkte betydning for ND's utvikling av programvare for kommunikasjon mellom disse maskin typene. ND blir gitt prisen Årets bedrift 1983 av Næringsrevyen.
Rød kule ND-570/CX (ND-500/2), verdens hurtigste, generelle 32-bits supermini maskin. Den utførte 7.1 millioner Whetstone-instruksjoner p.r. sekund (MIPS) ved å anvende en optimaliserende FORTRAN-77 kompilator.
Grønn kule Microsoft release MS-DOS versjon 2.0 og en veldig pre versjon av Windows.

1984
Svart kule Etter at den franske romfartsorganisasjonen CNES har anbefalt ND's 32-bits supermini maskiner for sitt neste femårsprogram, kan ND i oktober undertegne en større avtale med MATRA. Dette franske selskapet vil i første omgang selge ND-produktene under sitt eget navn med markedsførings rettigheter for de sydeuropeiske land.
Gul kule Motorola kommer med en 32-bits 16MHz 68020 mikroprosessor.
Grønn kule Microsoft release MS-DOS versjon 3.0.

1985
Svart kule I Vest-Tyskland er integrasjonen av det tidligere Dietz-firmaet med ND fullført og firmanavnet endres til Norsk Data GmbH. ND etablerer et samarbeid med The Electronic Corporation of India, ECIL. Mot honorarer skal ND overføre sin ND-500 teknologi til India ved hjelp av ECIL.
Rød kule Introduksjon av en ny ND-100 CPU, ND-120 CX (Delilah) med fra 2MB til 6MB onboard memory.
Gul kule Intel lanserer endelig sin 32-bits 16MHz 80386DX mikroprosessor.
Grønn kule Microsoft er klar til å levere første versjon av Windows (1.0).

1986
Svart kule ND kjøper seg 18% eierandel og sikrer seg gjennom overenskomster kontroll over det danske system/programvarehuset Data Inform A/S. Videre kjøper ND alle aksjene til det norske programvarehuset Infologic A/S. Dette firmaet har utviklet et fjerdegenerasjons utviklingsverktøy for kommersielle applikasjonspakker.
Svart kule Jeg begynner i Norsk Data tirsdag 13. mai.

1987
Svart kule ND overtar i februar Autocon A/S fra Kongsberg Våpenfabrikk A/S. Dette firmaet er spesialister på meget avansert programvare for overflate modellering innen DAK/DAP. ND kjøper aksje majoriteten i Wordplex, et av Englands kjente datafirmaer. I selskapet er det omkring 800 ansatte og firmaet har store utenlands aktiviteter i bl.a. Portugal, Vest-Tyskland og Australia. Bare på hjemmemarkedet tjener Wordplex penger. Tidsskriftet Datamation plasserer ND på 3. plass på en rankingliste over resultatgrad for databransjen over hele verden, bare slått av Microsoft Corp. og Cray Resarch, DEC og IBM havner langt nede på listen med resultatgrader lik halvparten av ND sin.
Svart kule ND-5000 (Samson) lanseres, fjerde generasjons 32-bits supermini maskin. Et nytt teknologisk forsprang på konkurrentene er dermed oppnådd.
Gul kule Motorola er klar med sin nye 32-bits 68030 mikroprosessor.

1988
Rød kule Server 88 prosjektet resultert i to standard konfigurasjoner TpServer- og ES-plattform.

1989
Svart kule Rolf Skår slutter som administrerende direktør i Norsk Data 20. august 1989.
Gul kule Intel er klar med 32-bits 25MHz 486 mikroprocessor.

1990
Rød kule ND-5850 (Rallar) lanseres, femte generasjons 32-bits supermini maskin.
Gul kule Motorola annonserer sin 32-bits 25MHz 68040 mikroprosessor.
Grønn kule Microsoft er klar med Windows versjon 3.0.

1991
Grønn kule MS-DOS versjon 5.0 er klar for salg fra Microsoft.

1992
Svart kule Norsk Data som firma opphører og er nå slettet i Brønnøysund registerene.
Gul kule Intel introduserer 32-bits 25/50MHz i486DX2 mikroprosessor.
Grønn kule Microsoft selger Windows versjon 3.1.

1993
Gul kule Motorola er klar med 50 og 66MHz PowerPC 601 prosessor.
Grønn kule Microsoft kommer med Nintendo versjonen av Windows (Windows NT).

1994
Gul kule Intel introduserer i486DX4 prosessor.
Grønn kule Mosaic Communications kommer med Netscape Navigator versjon 1.0.

1995
Gul kule Intel annonserer Pentiom Pro mikroprosessor.
Grønn kule Microsoft releaser Windows 95.

1996
Gul kule Intel lanserer 200MHz Pentium Pro.
Grønn kule Microsoft kommer med versjon 4.0 av Windows Nintendo Technoligy (NT).

1997
Blå kule Planlegging og oppstart av Y2K problemmet begynner.

1998
Svart kule Oppgradering og levering av ND-5850 (Rallar) maskiner til Norsk-Tipping, NSB, Statskraft, Stavanger Aftenblad.

1999
Blå kule Det jobbes hardt med Y2K klarering/retting av all relevant Norsk Data SW og HW. Det viser seg at det IKKE er mange feil men noen ting må dog rettes. Det blir laget nødvendige patcher for Sintran og Sibas samt en ny revisjon av en module i Backup-Manager. Alt fungerer perfekt og ND maskinene overlever Y2K uten problemer.

2000
Svart kule Ny ND-5850 (Rallar) satellitt levert til kunde i februar.
Blå kule Release av Norsk Data Internet Server (NDIS). Dermed kan Norsk Data's hjemmesider Norsk-Data.com kjøres på en Norsk Data supermini maskin, slik det skal være.
Blå kule All relevant SW (typisk siste versjon) ble Y2K sjekket og der det var nødvendig ble patcher laget og testet av Jonny Oddene.

2001
Svart kule Et glimrende og helt korrekt utsagn fra professor Jens Glad Balchen ved NTNU: Tross konkurs etter ca 25 år var ND en av de største, industrielle datasuksesser verden har sett.
Kilde: Computer World Norge, 16. februar 2001. Linken virker dersom du er heldig da PC freakene hos Computer World Norge ikke har/kan annet enn å stadig flytter ting rundt og/eller bytte navn på servere. Søkemotoren hos CWN er også mildt sakt dårlig, den virker ikke i det hele tatt. Sorry, men skal dere ha et artikkel arkiv så må det også være stabilt tilgjengelig.
Svart kule Ny ND-100 Compact model 12 ble levert til en svært lykkelig kunde i august.

2002
Blå kule Release av CLCKSRV, automatisk justering av klokka for sommer/vinter tid. Andre program kan også gjøre kall til serveren for å få avvik fra GMT, om det er sommer/vinter tid og selvsagt dato og tid (som du også kan få med MON CLOCK).

2003
Svart kule Norsk Data må flytte ut de siste restene fra det gamle hoved kontoret på Skullerud og dermed en et langt norsk IT eventyr over. De tidligere eierene var totalt uinteressert og vannskjøtet alt som hadde med Norsk Data i en år rekke, de manglet fullstendig forståelsen for hvor viktig det er å ta vare på verdens beste IT historie.

2004
Svart kule Hipp hurra. Lenge leve Norsk Data !!! Nå er det Sintran Data sammen med Norsk Teknisk Museum som ivaretar Norsk Data historien så den aldri blir glemt.

2005
Svart kule Norsk Data's maskiner surrer og går ennå. Det er pr. dato kjent at 8 maskiner fremdeles er i live og i daglig bruk. Slå den ! Det var det ikke mange som trodde, 13 år etter at Norsk Data (som firma) forsvant.

2006
Svart kule Alle original programmene og dokumentasjon samt en av hver av maskin modellene er nå blitt tatt vare på. En stor takk til Norsk Teknisk Museum som har stilt lager plass til rådighet. Samlingene (Trøim og Oddene samlingene) er ennå ikke ferdig sortert og katalogisert, men de er trygt i hus.

2007
Svart kule 7. juli var Norsk Data som firma (iflg. Brønnøysundregistrene) 40 år, men det var 19. september som var den første arbeidsdagen til Per Bjørge, Lars Monrad Krohn og Rolf Skår.
Svart kule Gå ikke glipp av årest happening 19. september, meld deg på her Norsk Data 40 år
Svart kule Det er nå over 18 registrerte kjørende ND maskiner rundt om i verden, slett ikke værst !

2008
Svart kule Fremdeles kjører disse 18 maskinene, noen få hendvendelser skjer ennå.

2009
Svart kule Antall kjørende maskiner er nå dessverre nedadgående, 4 maskiner er rapportert utfaset, nei og nei.

2010
Svart kule Alle kjente maskiner er nå ute av ordinær drift, noen få står igjen pga. oppslag i historiske data.
Svart kule Scanning av ND documentasjon har startet og blir lagt ut på denne web siden etter hvert.

2011
Svart kule Det store scanne året, mye ND informasjon har blitt gjort elektronisk og tilgjengelig her.

2012
Svart kule Det scannes og scannes og flere og flere documenter av alle slag dukker opp.
Svart kule Domain navnet norsk-data.com er registrert og nå kan man finne disse sidene under Norsk Data's virkelige navn.

Norsk Data's grunnleggere
Norsk Data's grunnleggere

NORD-1
NORD-1

NORD-5
NORD-5

NORD-10
NORD-10

NORD-100
NORD-100

ND-500
ND-500

ND-100 Compact
ND-100 Compact

ND-120CX CPU
ND-120CX CPU

ND-5000 Compact - Samson
ND-5000 Compact - Samson

ND-5800 CPU - Samson
ND-5000 CPU - Samson

ND-5850 CPU - Rallar
ND-5850 CPU - Rallar

Technostation
Technostation

Research and development
Research and Development

ND-500 F16 test site
ND-500 test site for F-16 fly simulator

Backup anlegg for NSB GTI
Katastrofe maskiner for NSB's GTI anlegg

Drifts maskiner
Obelix, Hades, Rosa og Luring

NORD-10 og NORD-50
NORD-10 og NORD-50 test maskiner

Se også en firma navn/års oversikt her.
Kilde:
Årsrapporter fra Norsk Data over flere år, samt egne notater
Historien om Norsk Data, over alle grenser - juli 1987 Norsk Data
ND-avisen, i går •  i dag •  i morgen - desember 1987 Norsk Data

Denne siden ble sist oppdatert 06. Nov. 2023
Copyright © Sintran Data
../valid HTML code ../valid CSS code
Mail us