Tilbake til start siden Tilbake til forrige side

Kjemi1.4.3 - Kjemi


Flytt markøren over ønsket grunnstoff og informasjon vil automatisk vises i tabellen under. Dersom du klikker på et av grunnstoffene fryses informasjonen i tabellen (rødt merke), ved neste klikk vil informasjonen igjen oppdateres automatisk (grønt merke).

No Symbol Navn Atomvekt Tetthet Smeltepunkt Kokepunkt
Frys merke
 
Type stoff og konsistens Skall Orbital

Det periodiske system
Skall 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
1-K H He
2-L Li Be B C N O F Ne
3-M Na Mg Al Si P S Cl Ar
4-N K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5-O Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6-P Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7-Q Fr Ra Ac Ku Ha - -
Lantanider Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Aktinider Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Denne siden ble sist oppdatert 04. Jan. 2012
Copyright © Jonny Oddene
Valid HTML code Valid CSS code
Post til meg